ร่วมงานกับเรา
ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
นอกจากร่วมกันทำงานเพื่อมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจแล้ว เราเชื่อว่าตลาดไทจะเป็นหนึ่งการเดินทางที่ดีสำหรับการทำงานของคุณ
ทุกหน่วยงาน
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายขายพื้นที่เช่าและพัฒนาสินค้า
ฝ่ายพัฒนาผู้ซื้อและการตลาด
ฝ่ายคุณภาพสินค้าและห้องปฏิบัติการ
โครงการพิเศษ
สำนักบริหาร
ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าและพัฒนาสินค้า
ฝ่ายขายพื้นที่เช่าและพัฒนาสินค้า
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าและพัฒนาสินค้า
19/12/2023
ฝ่ายขายพื้นที่เช่าและพัฒนาสินค้า
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
ฝ่ายคุณภาพสินค้าและห้องปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
19/12/2023
ฝ่ายคุณภาพสินค้าและห้องปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์ผู้ซื้อ
ฝ่ายพัฒนาผู้ซื้อและการตลาด
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์ผู้ซื้อ
19/12/2023
ฝ่ายพัฒนาผู้ซื้อและการตลาด
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่พัฒนาและสรรหาสินค้า
ฝ่ายขายพื้นที่เช่าและพัฒนาสินค้า
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่พัฒนาและสรรหาสินค้า
19/12/2023
ฝ่ายขายพื้นที่เช่าและพัฒนาสินค้า
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
ฝ่ายพัฒนาผู้ซื้อและการตลาด
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
19/12/2023
ฝ่ายพัฒนาผู้ซื้อและการตลาด
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
19/12/2023
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ความสะอาดและภูมิทัศน์
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่ความสะอาดและภูมิทัศน์
19/12/2023
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บริการตลาด
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่บริการตลาด
19/12/2023
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
19/12/2023
ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่สายตรวจพื้นที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
19/12/2023
เจ้าหน้าที่สายตรวจพื้นที่
19/12/2023
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตลาดไท, คลองหลวง ปทุมธานี
เราพร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีให้ชีวิตการทำงานของคุณ
บริษัทมั่นคง พัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสก้าวหน้าแก่พนักงานทุกคน
ธุรกิจครอบครัวที่บริหารแบบมืออาชีพ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรม
โอกาสฝึกอบรม และดูงานเฉพาะทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทีมของเรา
เสียงจากพนักงานของเรา
สำนักงาน
ตลาดไท
ตลาดไทออนไลน์
ไทย แอ็กโกร เฟรช
ไทย แอ็กโกร เซอร์วิส
ลูป ไทยแลนด์
ตลาดไท
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด

31 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537125845
โทร 02-264-6264
แฟ็กซ์ 02-908-4311
ค้นหาเส้นทางบน Google Map
สั่งซื้อผ่าน Line OA
กรุณาสแกน QR ด้านล่างนี้ เพื่อสั่งซื้อกับผู้ช่วยซื้อส่วนตัว หรือสอบถามอื่นๆผ่าน Line OA ตลาดไทซีเล็ค (สั่งซื้อสินค้าราคาส่งออนไลน์)
@talaadthai (มี @)
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบนไลน์