สนใจเยี่ยมชม
ตลาดไท?
เปิดประสบการณ์เยี่ยมชมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน

หากต้องการเยี่ยมชมตลาดไท กรุณาระบุข้อมูลเบื้องต้นส่งมาหาเรา

ส่งข้อมูล
เยี่ยมชมตลาดไทได้อะไรบ้าง?
สัมผัสประสบการณ์ของตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ไม่สามารถหาชมได้ที่ไหน
ดื่มด่ำวิถีการค้าขายสินค้าเกษตร อันเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาติ
แหล่งความรู้และนวัตกรรมภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ ที่นำไปประยุกต์ต่อยอดได้จริง
ต่อยอดความคิด เปิดโอกาสทางธุรกิจไร้ขีดจำกัด
ขั้นตอน
การเข้าเยี่ยมชม
1. แจ้งความประสงค์ขอเยี่ยมชมตลาดไท
ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ
2. ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ตอบข้อซักถาม แจ้งเงื่อนไข และยืนยันวันนัดหมาย
3. เข้าเยี่ยมชมตลาดไท
สัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้นวัตกรรม ต่อยอดความคิดทางธุรกิจ
ภาพตัวอย่างการเยี่ยมชม
คำถามที่พบบ่อย
เยี่ยมชมตลาดไท
ตลาดไทเปิดให้บริการวันใดบ้าง?

ถึงแม้ว่าตลาดไทจะเปิดให้บริการการค้าขายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมชมจะเปิดอนุญาตให้เฉพาะในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 9:00-12:00 น. และ 14:00-17:00 น. ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากต้องการเข้าเยี่ยมชม จำเป็นต้องกรอกข้อมูลขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการในระบบทุกครั้งหรือไม่?

จำเป็น เนื่องจากตลาดไทต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการประสานงานและดำเนินงานภายในขององค์กรต่อไป

หลังจากแจ้งขอเข้าเยี่ยมชม จะได้รับการติดต่อแจ้งผลกลับจกาตลาดไทภายในกี่วัน?

ตลาดไทจะแจ้งกลับผลการพิจารณาการขอเข้าเยี่ยมชมภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว และกรณีที่หน่วยงานมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนถึงกำหนดการ

การเดินทางมายังตลาดไท คณะเยี่ยมชมสามารถนำรถส่วนตัวมาเองได้หรือไม่?

เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในตลาดไทสำหรับบุคคลภายนอกมีค่อนข้างจำกัด เพื่อความสะดวกของคณะเยี่ยมชม จึงขอแนะนำให้เดินทางมาพร้อมกันโดยรถบัสหรือรถตู้ ซึ่งทางตลาดไทจะจัดสำรองพื้นที่จอดรถให้ล่วงหน้าไม่เกิน 2 คันต่อคณะฯ

คณะเยี่ยมชมสามารถมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของตลาดไทได้หรือไม่?

ตลาดไทให้การต้อนรับทุกคณะเยี่ยมชมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และตลาดไทมีนโยบาย NO GIFT POLICY จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน กรุณางดให้ของขวัญหรือของที่ระลึกทุกประเภทแก่ผุ้บริหารและพนักงานตลาดไท

สั่งซื้อผ่าน Line OA
กรุณาสแกน QR ด้านล่างนี้ เพื่อสั่งซื้อกับผู้ช่วยซื้อส่วนตัว หรือสอบถามอื่นๆผ่าน Line OA ตลาดไทซีเล็ค (สั่งซื้อสินค้าราคาส่งออนไลน์)
@talaadthai (มี @)
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบนไลน์