ไทย แอ็กโกร เซอร์วิส
บริการแรงงานและการขนถ่ายสินค้าเกษตรมืออาชีพ ทีมงานของเราพร้อมให้บริการทุกด้านเกี่ยวกับสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นขนถ่ายสินค้าเข้าแผง เข็นรถผัก เรียงหมอน คัดขนาด ตัดแต่ง และอีกมากมาย เพียงจองใช้บริการและชำระเงินได้ง่ายดาย สะดวก และปลอดภัย เพราะเราคัดกรองพนักงานอย่างเข้มงวด ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม ให้คุณได้มั่นใจในคุณภาพด้วยการรับประกันความพึงพอใจ 100%
เรามีบริการอะไรให้คุณบ้าง?
บริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าว
บริการดูแลแก้ปัญหาให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเท่าเทียม
บริการขนถ่ายสินค้าเกษตร
บริการขนถ่ายและเรียงสินค้าเข้าแผง คัดเกรดและขนาด ด้วยแรงงานและอุปกรณ์เฉพาะทาง
บริการทำความสะอาด
บริการทำความสะอาดทั้งในสำนักงาน อาคารตลาดขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว ณ ตลาดไท
บริการผู้ช่วยส่วนตัวระหว่างที่คุณซื้อสินค้าภายในตลาดไท ดูแลและส่งสินค้าจนถึงรถคุณ
เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566
ตลาดไทสนับสนุนและส่งเสริมการใช้แรงงานถูกกฎหมาย
ข้อดี 4 ข้อ
ที่ทำให้บริการของเราเป็นที่หนึ่ง
ความประทับใจ
จากลูกค้าของเรา
คำถามที่พบบ่อย
สนใจใช้บริการขนถ่ายสินค้าและแรงงาน
ไทย แอ็กโกร เซอร์วิส คืออะไร?

ทุกวันมีผู้ค้า ผู้ซื้อ และคนขับรถขนส่งสินค้าเกษตรหมุนเวียนเข้าออกพื้นที่ตลาดไทจำนวนมาก ตลาดไทจึงมีบริการขนถ่ายสินค้าและแรงงานที่จะช่วยผู้ค้าและผู้ซื้อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าให้ทันต่อสภาวะการค้าขายที่เร่งรีบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของคุณ อาทิเช่น การขนถ่ายสินค้าลงจากรถขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ การขนถ่ายสินค้าเข้าแผงค้า การแยกขนาดและเรียงสินค้า การขนถ่ายสินค้าขึ้นรถผู้ซื้อ และการบริการอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทมีบริการกี่ประเภท อะไรบ้าง?

บริษัทมีบริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

 1. บริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าว (บริการโดยพาร์ทเนอร์)
 2. บริการขนถ่ายสินค้าเกษตร
 3. บริการทำความสะอาด
 4. บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว ณ ตลาดไท
บริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าวให้บริการสำหรับใครบ้าง?

สำหรับแรงงานต่างด่าวที่มีสังกัดกับนายจ้าง

 • บริษัทให้คำปรึกษาและบริการดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าวที่สังกัดกับนายจ้าง หรือผู้ค้าในบริเวณพื้นที่รอบตลาดไท ในการทำหนังสือเดินทางใหม่ เปลี่ยนเล่มใหม่ ต่อวีซ่า ทำรายงานตัว 90 วัน เปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนสถานที่ทำงาน แจ้งเข้าแจ้งออก เป็นต้น

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสังกัดกับนายจ้าง

 • บริษัทเปิดรับสมัครแรงงานต่างด้าวที่มีฝีมือพร้อมฝีกฝนงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร โดยขึ้นทะเบียนและให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
บริการขนถ่ายสินค้าให้บริการสำหรับใครบ้าง?

สำหรับผู้ค้าที่เช่าพื้นที่ขายกับตลาดไท

 • ภายหลังขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้ากับตลาดไท สามารถใช้บริการลงสินค้าและขนถ่ายสินค้าเข้าแผงค้าได้เลย
 • มีขั้นตอนตีตั๋ว แจ้งปริมาณสินค้าที่โทลบูธ และนำสินค้ามายังจุดลงสินค้าประจำตลาด บริษัทจะมีพนักงานคอยให้บริการ ณ จุดลงสินค้า

สำหรับลูกค้าอื่น

 • ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าอื่น
คิดค่าบริการลงสินค้าและขนถ่ายสินค้าอย่างไร?

อัตราค่าบริการคิดแตกต่างในแต่ละตลาด โดยคิดเป็นแบบเหมาคันรถ และแบบตามน้ำหนักของสินค้าแต่ละหมวดสินค้า

 

สำหรับตลาดผลไม้

 • น้ำหนักสินค้า 0 - 15 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 1.50 บาท
 • น้ำหนักสินค้า 15 - 25 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 2.00 บาท
 • น้ำหนักสินค้า 25 - 35 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 3.50 บาท
 • น้ำหนักสินค้ามากกว่า 35 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 4.50 บาท

สำหรับอาคารผัก และตลาดพืชไร่

 • น้ำหนักสินค้า 0 - 15 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 1.00 บาท
 • น้ำหนักสินค้า 15 - 25 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 2.00 บาท
 • น้ำหนักสินค้า 25 - 35 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 2.50 บาท
 • น้ำหนักสินค้ามากกว่า 35 กิโลกรัม คิดค่าบริการ 4.00 บาท

สำหรับลานผัก (คิดตามประเภทรถ)

 • รถ 4 ล้อ ครึ่งคัน คิดค่าบริการ 80 บาท
 • รถ 4 ล้อ เต็มคัน คิดค่าบริการ 100 บาท
 • รถ 6 ล้อ ครึ่งคัน คิดค่าบริการ 250 บาท
 • รถ 6 ล้อ เต็มคัน คิดค่าบริการ 270 บาท
 • รถ 10 ล้อ ครึ่งคัน คิดค่าบริการ 350 บาท
 • รถ 10 ล้อ เต็มคัน คิดค่าบริการ 400 บาท
 • รถ 12 ล้อ ครึ่งคัน คิดค่าบริการ 350 บาท
 • รถ 12 ล้อ เต็มคัน คิดค่าบริการ 400 บาท
หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนถ่ายสินค้า ดำเนินการอย่างไร?

บริษัทรับประกัน 100% โดยมีการชดเชยเต็มมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีที่สินค้าเสียหายจากการดำเนินการของบริษัท

บริการทำความสะอาดให้บริการสำหรับใครบ้าง?

สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของตลาดไท

 • บริษัทให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของตลาดไท ได้แก่ ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น

สำหรับลูกค้าอื่น

 • ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าอื่น
บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว ณ ตลาดไทให้บริการสำหรับใครบ้าง?

สำหรับผู้ซื้อสินค้าของตลาดไท

 • บริษัทให้บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว ณ ตลาดไท คอยให้บริการเป็นตัวแทนของคุณไปซื้อสินค้าตามคำสั่ง หรือให้บริการเดินตามระหว่างการซื้อสินค้าภายในตลาดไทเพื่อช่วยคัดสินค้า ถือสินค้า และส่งสินค้าจนถึงรถคุณ
สั่งซื้อผ่าน Line OA
กรุณาสแกน QR ด้านล่างนี้ เพื่อสั่งซื้อกับผู้ช่วยซื้อส่วนตัว หรือสอบถามอื่นๆผ่าน Line OA ตลาดไทซีเล็ค (สั่งซื้อสินค้าราคาส่งออนไลน์)
@talaadthai (มี @)
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบนไลน์