ประวัติความเป็นมา

จากพื้นที่ว่างเปล่า 450 ไร่ ได้รับการพัฒนาเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้ชื่อ “ตลาดไท” เริ่มทำการค้าขายอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2540 บริหารจัดการโดย บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ให้ผู้ขายและผู้ซื้อได้เข้ามาทำการค้าขายสินค้าเกษตรกันโดยตรงอย่างเสรี และด้วยราคาที่เป็นธรรม

ปัจจุบันตลาดไทมีพื้นที่ถึง 542 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กม. 42 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เยื้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยศักยภาพด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเดินทางเข้าสู่ตลาดไทได้อย่างสะดวกสบายหลายเส้นทาง และเป็นแหล่งสำคัญในการรวบรวมและกระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งตลาดตามประเภทของสินค้าอย่างชัดเจนถึง 21 ตลาด ส่งผลให้ตลาดไทเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน

 • พื้นที่ 542 ไร่
 • จำนวนตลาด 21 ตลาด
 • อาคารพาณิชย์ 998 คูหา
 • ผู้ค้าในอาคารพาณิชย์ 499 ราย
 • ผู้ค้าในตลาด 3,500 ราย
 • รถเข้า-ออกหมุนเวียน 25,000 คันต่อวัน
 • ประชากรหมุนเวียน 100,000 คนต่อวัน
 • สนับสนุนเกษตรกร  150,000 – 200,000 คน
 • สินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาด 12,000 ตันต่อวัน
 • มูลค่าการค้าต่อวัน 500 – 600 ล้านบาท
 • มูลค่าการค้าต่อปี 180,000 ล้านบาท