มันฝรั่ง – เบอร์ใหญ่

เลือกวันที่
ราคา (บาท)
กำลังโหลดข้อมูลราคา
หน่วย
กิโลกรัม


กราฟราคาย้อนหลัง
กราฟราคาย้อนหลัง